Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Kakovost
SIST EN ISO/IEC 17025
SIST EN ISO/IEC 17020
Sodelovanje
Gradimo partnerski odnos
Strokovnost
Vrhunski inženirji

Iščemo:

ASISTENT/KA VODSTVU

 

SPOL: Moški ali ženska

IZOBRAZBA: višješolska ali visokošolska izobrazba (ekonomska, organizacija dela ipd.)

DELOVNE IZKUŠNJE: najmanj 3 leta na enakem ali podobnem delovnem mestu

KRATEK OPIS DELA (ASISTENT/KA VODSTVU): samostojno načrtuje, organizira in vodi procese
v podjetju (analizira in rešuje probleme, ki zadevajo snovanje in uvajanje sodobnih rešitev na
področju organizacije dela in informacijskega sistema v pisarnah. Vodi in organizira aktivnosti
na podlagi terminskih planov za vodstvo oziroma predpostavljenega. Sodeluje pri nabavi,
načrtovanju in razporejanju računalniške in druge opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje
delovnega procesa družbe. Vodi in ažurira kadrovsko evidenco in ureja druge dejavnosti
vodilnih delavcev in sodelavcev. Pripravlja poslovne analize, nadzoruje stroške, vodi evidenco
podpisanih pogodb in sestavlja poročila. Delo lahko zajema predstavitev podjetja
obiskovalcem, odgovoren je za stike z javnostmi in koordinacijo tovrstnih aktivnosti.
Samostojno komunicira s strankami in poslovnimi partnerji, organizira službene poti in skrbi
za protokolarne zadeve pri sprejemu obiskovalcev. Sestavlja strokovne dopise, zapisnike,
vloge in samostojno rešuje upravne zadeve. Skrbi za razvoj sodelavcev, sodeluje pri
izobraževalnih programih, skrbi za pretok informacij in koordinacijo dela na vseh stopnjah).

ZNANJA IN SPRETNOSTI: komunikacija v slovenskem in angleškem ali nemškem jeziku (govor,
pisanje). Usposobljenost za organizacijo dela in poslovanja podjetja. Poznavanje psihologije
dela. Samostojno uporablja računalnik in programsko opremo (excel, word, outlook ter druge
elektronske medije. Sposobnost reševanja problemov in poznavanje osnov menedžmenta,
stikov z javnostmi in poslovni bonton. Prilagodljivost, komunikativnost, odgovornost in smisel
za organizacijo dela.

PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI: sposobnost izogibanja konfliktnim situacijam in občutek za
ljudi, sposobnost občasnega dela pod stresom in pritiskom (večji umski napor), dober vid in
sposobnost hitrega dojemanja, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest in
samoiniciativnost

LOKACIJA DELA: Tržaška cesta 511, Brezovica pri Ljubljani
DELOVNI ČAS: od 07:00 do 15:00 (občasno podaljšanje po potrebi)
ZAPOSLITEV: za določen čas 1 leta, s poskusno dobo 3 eh mesecev z možnostjo zaposlitve za
nedoločen čas
Zainteresirani naj pošljejo promocijsko pismo in življenjepis po sistemu EUROPASS
ROK: 28.02.2020