Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

VARSTVO PRED
POŽAROM

Profesionalen odnos pri
izvajanju strokovnih nalog

Kakovostna in strokovna
izvedba pregledov
in meritev
Pogodbeno izvajanje storitev

Varstvo pred požarom

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Lastniki in uporabniki objektov ter pravne osebe, ki izvajajo ukrepe varstva pred požarom morajo, iz navedenih razlogov izvesti spodaj zakonsko opredeljene naloge.

INTERNI AKTI ZA DELODAJALCA, OBJEKT IN SPLOŠNE NALOGE OSEBE ZA IZVAJENJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

Požarni red
Izvlečki iz požarnega reda
Načrt evakuacije
Požarni načrt
Ocena požarne ogroženosti
Presoja evakuacijskih poti, študija ali zasnova požarne varnosti (več pod zavihkom PROJEKTIVA)
Opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov z vidika varstva pred požarom
Ugotavljanje skladnosti objekta z zakonskimi zahtevami
Spremljanje stanja v zvezi z varstvom pred požarom in priprava poročil za delodajalca s predlogi ukrepov
Sodelovanje v imenu delodajalca z organi nadzora (policija, inšpekcija)
Vodenje zakonsko predpisanih evidenc
Dobava oznak z vidika varstva pred požarom

V obliki pogodbenega sodelovanja je možen prenos z zakonom predpisanih nalog na družbo KOMPLAST d.o.o.. V tem primeru skrbimo in odgovarjamo za ustrezno in pravočasno izvedbo zakonsko predpisanih nalog – ukrepov.

USPOSABLJANJA S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom s področja varstva pred požarom
Usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov (v nadaljnjem besedilu: VNC), ki izvajajo požarno varovanje
Usposabljanje oseb, ki so odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Usposabljanje za opravljanje požarne straže
Praktično usposabljanje oseb za izvajanje evakuacije iz objekta (vaja evakuacije)
Usposabljanje stanovalcev
Usposabljanje upraviteljev, ki so poobaščeni za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah

VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

– sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
– naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;
– naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;
– vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
– naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
– vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;
– avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
– sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;
– varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
– naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;
– drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

OSTALE STORITVE

Prodaja nalepk, tabel in znakov z vidika varstva pred požarom
Prodaja gasilne opreme: gasilniki, hidranti, cevi… (več pod zavihkom SERVIS GASILNIKOV IN HIDRANTOV)

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54

Pošlji povpraševanje: