Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Kakovost
SIST EN ISO/IEC 17025
SIST EN ISO/IEC 17020
Sodelovanje
Gradimo partnerski odnos
Strokovnost
Vrhunski inženirji

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje zaposlenih je ena večjih vrednot vsakega delodajalca. Delavcem moramo omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njihovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe. Delodajalec mora izvajati različne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih, da bodo lahko odgovorno opravili svoje delo.

INTERNI AKTI DELODAJALCA IN SPLOŠNE NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA

Izjava o varnosti z oceno tveganja (splošna)
Izjava o varnosti z oceno tveganja (za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi)
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o ravnanju v primeru suma psihofizične nesposobnosti zaposlenega za delo
Izjava o politiki preprečevanja in obvladovanja nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja
Navodila za varno delo
Pisni sporazum
Svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
Sodelovanje pri usklajevanju ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj
Opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo
Spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in priprava poročil za delodajalca s predlogi ukrepov
Sodelovanje v imenu delodajalca z organi nadzora (policija, inšpekcija)
Zastopanje delodajalca v primeru invalidskih postopkov
Vodenje zakonsko predpisanih evidenc
Sodelovanje pri vzpostavitvi sistemov kakovosti z vidika varnosti in zdravja pri delu

V obliki pogodbenega sodelovanja je možen prenos z zakonom predpisanih nalog na družbo KOMPLAST d.o.o.. V tem primeru skrbimo in odgovarjamo za ustrezno in pravočasno izvedbo zakonsko predpisanih nalog.

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje za varno delo – splošno
Usposabljanje za varno delo – VILIČAR
Usposabljanje za varno delo – TGM TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA
Usposabljanje za varno delo – DVIGALA
Usposabljanje za varno delo – AVTODVIGALA
Usposabljanje za varno delo – DVIŽNA KOŠARA IN DVIŽNA PLOŠČAD
Usposabljanje za varno delo – NEVARNE KEMIČNE SNOVI
Usposabljanje za varno delo – UTESNJENI PROSTORI
Usposabljanje za varno delo – DELO NA VIŠINI IN GLOBINI
Usposabljanje za varno delo – VERIŽNA MOTORNA ŽAGA
Usposabljanje – PRVA POMOČ
Usposabljanje – SVET DELAVCEV ali DELAVSKI ZAUPNIK
Usposabljanje – ODGOVORNE OSEBE ZA SKLADIŠČNO OPREMO “PRSES”
Usposabljanje – VODILNI IN VODSTVENI DELAVCI
Usposabljanje – DELO Z NEVARNIMI GOSPODINJSKIMI FRAKCIJAMI
Usposabljanje – OSEBE , KI DELAJO ALI SO PRISOTNE V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH

PREGLED DELOVNE OPREME

Pregled in preizkus delovne opreme z izdajo dokumentacije (prvi pregled, periodični pregled, pregled po izrednih dogodkih)
Svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
Sodelovanje pri pripravi Tehnične mape za stroje

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA

Preiskave toplotnih razmer (PMV, PPD, IREQ, WBGT)
Preiskave svetlobnih razmer
Preiskave hrupa na delovnem mestu
Preiskave vibracij na delovnem mestu
Preiskave kemičnih škodljivosti na delovnem mestu

GRADBIŠČA IN GRADNJA

Priprava varnostnih načrtov
Izvajanje koordinacije v fazi priprave ali izvajanja projekta
Izdelava projekta organizacije gradbišča
Priprava prijave gradbišča
Priprava Pisnih sporazumov

OSTALE STORITVE

Prodaja kovčkov prve pomoči in rezervnih kompletov prve pomoči
Prodaja nalepk, tabel in znakov z vidika varstva pred požarom

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

Namen protieksplozijske zaščite je zagotavljanje varovanja pred njo na osnovi sprejetih tehničnih oziroma organizacijskih ukrepov, ki so primerni za vrsto procesa, z upoštevanjem temeljnih načel. Elaborat eksplozijske ogroženosti se mora izdelati v kolikor se z ocenjevanjem tveganja za pojav eksplozijske atmosfere ugotovi, da je le-ta lahko prisotna.

Strokovni sodelavci družbe KOMPLAST vam pripravimo oziroma izvedemo naslednjo dokumentacijo iz področja protieksplozijske zaščite:

DOKUMENTACIJA S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

Ocena tveganja pojava eksplozijske atmosfere
Elaborat eksplozijse zaščite
Sodelujemo pri certificiranju elaborata ekspozijske zaščite
Sodelujemo pri certificiranju vgrajene opreme v protieksplozijski zaščiti
Sodelujemo pri certificiranju vzdrževanja
Izdelamo dokumentacijo za certificiranje vgrajene opreme
Izdelamo dokumentacijo za certificiranje vzdrževanja
Izdelave tehnične mape naprave v protieksplozijski izvedbi

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje oseb , ki delajo ali so prisotne v eksplozijsko ogroženih prostorih.

SUPER NADZOR NAD IZVAJANJEM PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

SVETOVANJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

RECENZIJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSE ZAŠČITE

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54
Fax:01/360-18-50

Pošlji povpraševanje: