Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Spremembe na področju odpadkov

Obveščamo vas, da so s spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 in 35/17) spremenjene zahteve glede ravnanja z embalažo, ki se daje v promet v RS. Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017,določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, pri ostalih ni več spodnje meje (vsi se morajo registrirati).

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, bi se morala vpisati do 31.1.2018, nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti .

O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Povezane strani (registracija v aplikacij embalaža): https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml

Opozorili bi vas tudi na zadnjo spremembo Uredbe o odpadkih(Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15), ki uvaja dodatne zahteve, ki jih je potrebno vključiti v Načrt gospodarjenja z odpadki (NGO). Obstoječe NGO je potrebno uskladiti z novo uredbo, ki sicer določa, da že izdelani načrt velja do konca obdobja, za katero je bil izdelan.

Na področjih okolja, kot upravljanje odpadkov in embalaže, onesnaževanja zraka, vode in zemlje, emisij hrupa, uporabe ekološko prijaznih materialov, ponovne uporabe ter okoljskih dajatev se zahteve spreminjajo.

Če zaradi vse bolj zapletene in obsežne okoljske zakonodaje potrebujete smernice za izpolnjevanje okoljskih zahtev, ali potrebujete določene meritve, podatke, analize, vam lahko nudimo občasno, kratkotrajno ali daljše sodelovanje na področju okolja.

Kontakt za urejanje področja je strokovni sodelavec:

Niko Levičnik