Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

PROJEKTIVA

Izdelali smo preko
4500 elaboratov!

   Performančno
  projektiranje
- požarna varnost prirejena
vašim potrebam in
 racionalni investiciji
Zagotovimo, da je
investicija v požarno
varnost premišljena naložba.

PROJEKTIRANJE POŽARNE VARNOSTI

Smisel projektiranja požarne varnosti je z ustreznimi pasivnimi in aktivnimi ukrepi zagotoviti varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Pri novih gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju stavb ali objektov moramo zagotoviti, da so navedeni cilji zagotovljeni in ustrezno požarno varno varovani.

Pri projektiranu požarne varmosti se poslužujemo projektiranja po tehnični smernici kakor tudi projektiranja po inženirski metodi na osnovi požarnih scenarijev in inženirskih izračunov (performančno projektiranje) na način, da za stavbe ali objekte zagotovimo, da so navedeni cilji zagotovljeni in so stavbe ter objekti ustrezno požarno varno varovani.

Strokovni sodelavci družbe KOMPLAST vam pripravimo oziroma izvedemo naslednje ukrepe (naloge) z vidika projektiranje požarne varnosti:

NAČRTI POŽARNE VARNOSTI

Načrti požarne varnosti – NPV (projektiranje po TSG ali inženirski metodi)
Strokovna presoja evakuacijskih poti
Presoja požarne varnosti
Usmeritve požarne varnosti
Izkaz požarne varnosti
Enostavni vroči izračuni nosilne konstrukcije
Presoje požarne odpornosti nosilne konstrukcije
Načrti zaščite in reševanja
Izjava pooblaščenega inženirja požarne varnosti, da predvidena dela ne bodo povzročila poslabšanja gradbenotehničnega stanja objekta pri vzdrževanju objekta

NAČRTI POŽARNE VARNOSTI

SUPER NADZOR NAD IZVAJANJEM POŽARNE VARNOSTI

SVETOVANJE S PODROČJA PROJEKTIRANJA POŽARNE VARNOSTI

OPTIMIZACIJE / RACIONALIZACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S PODROČJA PROJEKTIRANJA POŽARNE VARNOSTI

GRADBIŠČA IN GRADNJA

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

Namen protieksplozijske zaščite je zagotavljanje varovanja pred njo na osnovi sprejetih tehničnih oziroma organizacijskih ukrepov, ki so primerni za vrsto procesa, z upoštevanjem temeljnih načel. Elaborat eksplozijske ogroženosti se mora izdelati v kolikor se z ocenjevanjem tveganja za pojav eksplozijske atmosfere ugotovi, da je le-ta lahko prisotna.

Strokovni sodelavci družbe KOMPLAST vam pripravimo oziroma izvedemo naslednjo dokumentacijo iz področja protieksplozijske zaščite:

DOKUMENTACIJA S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

Ocena tveganja pojava eksplozijske atmosfere
Elaborat eksplozijse zaščite
Sodelujemo pri certificiranju elaborata ekspozijske zaščite
Sodelujemo pri certificiranju vgrajene opreme v protieksplozijski zaščiti
Sodelujemo pri certificiranju vzdrževanja
Izdelamo dokumentacijo za certificiranje vgrajene opreme
Izdelamo dokumentacijo za certificiranje vzdrževanja
Izdelave tehnične mape naprave v protieksplozijski izvedbi

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje oseb , ki delajo ali so prisotne v eksplozijsko ogroženih prostorih

SUPER NADZOR NAD IZVAJANJEM PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

SVETOVANJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

RECENZIJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSE ZAŠČITE

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54

Pošlji povpraševanje:


  Center za zasebnost

  Osnovni piškotki

  Obvezni piškotki za delovanje spletne strani

  Ne shranjujejo podatkov.

  Google analitike

  Spremljanje obiskov strani

  Anonimno spremljanje obiska strani