Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Varstvo okolja in ohranjanje narave

LAS Goričko Znižuje hrup

LAS GORIČKO ZHEC

Vodilni partner operacije

KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o., PE Murska Sobota
Bakovska ulica 5

9000 Murska Sobota

  • Tematsko področje ukrepanjaVarstvo okolja in ohranjanje narave
  • Ukrep po SLRSpodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja
  • Specifični ciljIzvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja
  • Namen operacijeNamen operacije je spreminjanje vedenja prebivalcev LAS Goričko z namenom prehoda na električna vozila in s tem izboljšati kakovost življenja ljudi, ki živijo na območju LAS Goričko.
  • Cilj operacijeZ nabavo merilnika za hrup razviti nove poslovne priložnosti na območju LAS Goričko, zagotoviti ustrezne informacije ogroženosti prebivalstva zaradi posledic prometa, ki živijo blizu prometne infrastrukture na območju LAS Goričko in s promocijo elektromobilnosti prispevati k izboljšanju učinkovite rabe energije oz. prihrankom energije in rabi OVE v prometu na območju LAS Goričko ter tudi zmanjšati onesnaženost zraka, zmanjašti izpuste toplogrednih plinov ter zmanjšati hrup na območju LAS Goričko.
  • Rezultati operacije Model evidentiranja hrupa in zvedba meritev na območju LAS Goričko (1)  Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja z emisijami cestnega prometa (2)  Medijsko javna kampanja (1)  Število novih storitev na območju LAS Goričko za merjenje hrupa v okolju (1)
  • Obdobje izvajanja operacijeJanuar 2020 - Oktober 2020
Celotna vrednost operacije v EUR Znesek sofinanciranja v EUR
14.487,66 10.216,79

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Center za zasebnost

Osnovni piškotki

Obvezni piškotki za delovanje spletne strani

Ne shranjujejo podatkov.

Google analitike

Spremljanje obiskov strani

Anonimno spremljanje obiska strani