Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Kontakt

051/330-201

01/360-18-45

roman.drnjac@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 100%
VARSTVO PRED POŽAROM 100%
PROJEKTIVA 0%
TEHNIŠKA VARNOST 30%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Roman Drnjač

dipl. var. inž.

 Strokovni sodelavec in svetovalec za področje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, za srednja in mala podjetja, zaposlen v družbi Komplast od leta 2002. Njegova področja so izdelava internih aktov, izvedbe preiskav na delovnih mestih (mikroklima, osvetljenost, prezračevanje), pregledi delovne opreme. Je koordinator za varnost in zdravje na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v izvajalni fazi projekta ter odgovorna oseba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji. Je stalni zunanji sodelavec in svetovalec v družbi Sodexo d.o.o..