Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Kontakt

01/360-18-51

051/330-202

natasa.kerzan@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 0%
VARSTVO PRED POŽAROM 30%
PROJEKTIVA 100%
TEHNIŠKA VARNOST 0%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Nataša Keržan

dipl. san. inž.

Je strokovna sodelavka na področju varstva pred požarom – projektiva. V podjetju Komplast je zaposlena od leta 2008, ko je pričela s pripravništvom in nadaljevala delo na področju varstva pred požarom in bila aktivna pri izdelavi požarnih redov, ocen požarne ogroženosti, požarnih načrtov in načrtov evakuacije. V prostem času je aktivna članica in tajnica Turističnega društva Jarše-Rodica.