Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica

Kontakt

051/328-775

01/360-18-52

mojca.kokalj@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 60%
VARSTVO PRED POŽAROM 100%
PROJEKTIVA 100%
TEHNIŠKA VARNOST 0%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Mojca Kokalj

dipl. var. inž.

Obvezno delovno prakso je v družbi Komplast opravljala leta 2006 in se leto kasneje v družbi tudi zaposlila. Je dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo za leto 2007, ki je bilo izdelano na primeru konkretnega podjetja. Opravlja vse strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, v zadnjih letih pa se izpopolnila na področju varstva pred požarom in protieksplozijske zaščite ter v požarnovarnostni projektivi. Je članica prostovoljnega gasilskega društva, aktivna kot operativna gasilka in certificirana prva posredovalka (bolničarka).