Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Kakovost
SIST EN ISO/IEC 17025
SIST EN ISO/IEC 17020
Sodelovanje
Gradimo partnerski odnos
Strokovnost
Vrhunski inženirji

Kontakt

01/360-18-46

051/330-206

mitja.jerlah@komplast.si  

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 100%
VARSTVO PRED POŽAROM 100%
PROJEKTIVA 0%
TEHNIŠKA VARNOST 10%
VARSTVO OKOLJA 10%
SISTEM KAKOVOSTI 20%

Mitja Jerlah

dipl. var. inž.

Strokovni sodelavec, zaposlen v družbi Komplast od leta 2008. Strokovnjak na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti glede preiskovanja in prepoznavanja nevarnosti ter nepravilnosti na delovnih mestih. Izvaja celovite preglede sistema varnosti in zdravja pri delu v podjetjih. Svetuje in vzpostavlja sisteme varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za naročnike. Je izvajalec strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.