Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Kakovost
SIST EN ISO/IEC 17025
SIST EN ISO/IEC 17020
Sodelovanje
Gradimo partnerski odnos
Strokovnost
Vrhunski inženirji

Kontakt

01/360-18-48

041/685-873

miro.komat@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 20%
VARSTVO PRED POŽAROM 40%
PROJEKTIVA 100%
TEHNIŠKA VARNOST 0%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Miro Komat

dipl. var. inž

Dolgoletni strokovni sodelavec, ki se je kalil v zgodnjem obdobju podjetja Komplast na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja. Usmeril se je v področje požarne projektive in bil do leta 2013 vodja sektorja za požarno varnost. Je odgovorni projektant požarne varnosti z opravljenim strokovnim izpitom v letu 2002 in je projektiral številne male, srednje in velike objekte.