Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica

Kontakt

051/330-211

01/360-18-38

marko.jankovec@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 100%
VARSTVO PRED POŽAROM 100%
PROJEKTIVA 0%
TEHNIŠKA VARNOST 30%
VARSTVO OKOLJA 50%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Marko Jankovec

dipl. var. inž.

Strokovni sodelavec, prisoten v družbi Komplast od leta 2007, ko je začel s prakso, nadaljeval z delom preko študentskega servisa ter se v letu 2009 zaposlil. Je strokovnjak na področju preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu, njegovo ožje področje pa je tudi varstvo okolja v zvezi z meritvami emisij v zrak in hrupa v okolje.