Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica

Kontakt

051/330-210

01/360-18-49

gregor.kusar@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 60%
VARSTVO PRED POŽAROM 50%
PROJEKTIVA 100%
TEHNIŠKA VARNOST 0%
VARSTVO OKOLJA 80%
SISTEM KAKOVOSTI 50%

Gregor Kušar

univ. dipl. kem. Strokovni direktor

Kot strokovni direktor in pooblaščeni inženir je odgovoren za vodenje področij projektive, kemikalij na delovnem mestu in varstva okolja. V družbi Komplast je zaposlen od leta 2006 in je kot odgovorni projektant odgovoren za elaborate požarne varnosti, elaborate eksplozijske ogroženosti in tehnološke načrte. V njegovo pristojnost spadata tudi področji kemikalij na delovnem mestu in varstvo okolja.

Je član disciplinske komisije na Inženirski zbornici Slovenije in Slovenskega združenja za požarno varstvo, kjer aktivno deluje na področju varstva pred požarom ter sodeluje pri snovanju smernic. Je tudi avtor številnih strokovnih člankov s področja varstva pred požarom.

Center za zasebnost

Osnovni piškotki

Obvezni piškotki za delovanje spletne strani

Ne shranjujejo podatkov.

Google analitike

Spremljanje obiskov strani

Anonimno spremljanje obiska strani