Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica

Kontakt

051/330-204

01/360-18-44

klemen.cernigoj@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 60%
VARSTVO PRED POŽAROM 30%
PROJEKTIVA 0%
TEHNIŠKA VARNOST 100%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Černigoj Klemen

univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Strokovni sodelavec, zaposlen v družbi Komplast od leta 2006. Pristojen je za izvedbo pregledov sistemov aktivne požarne zaščite, preglede dvigal, delovne opreme ter preglede elektroinštalacij in strelovodnih inštalacij. Njegova strokovnost je podkrepljena s prakso in strankam na omenjenih področjih svetuje in pomaga poiskati ustrezne praktične rešitve.