Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica

Kontakt

01/360-18-36

041/771-002

brigita.mrak@komplast.si

Brigita Mrak

Direktorica

Brigita Mrak je lastnica in direktorica, ki je vodenje podjetja prevzela leta 2015 po smrti ustanovitelja. Kalila se je v računovodski službi Ljubljanskih mlekarn, nato pa leta 1996 pričela opravljati delo v družinskem podjetju sprva kot komercialistka in nato kot pomočnica v knjigovodstvu. Ko se je podjetje pričelo širiti pa je skupaj z mamo Ivico Mrak prevzela računovodsko finančno področje. Delavnost, varčnost, gospodarnost in vlaganje v razvoj so vrline, ki jih je začrtal oče Lovro Mrak in ki jih Brigita Mrak spoštuje oziroma na teh osnovah nadaljuje očetovo življenjsko poslanstvo v strokah varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja. Po preselitvi v novo stavbo leta 2004 je prevzela vodenje računovodsko-finančne službe, za katero je odgovorna tudi danes.