Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica

Kontakt

 041 911 341

01/360-18-43

blaz.crnivec@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 100%
VARSTVO PRED POŽAROM 100%
PROJEKTIVA 0%
TEHNIŠKA VARNOST 30%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Blaž Črnivec

dipl. var. inž.

Strokovni sodelavec, zaposlen v družbi Komplast od leta 2001. Pristojen je za koordinacijo sistemov varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter varstva pred požarom (VPP) predvsem v velikih sistemih, kjer je soudeležen pri vpeljevanju večjih projektov. Zavzema se za dvig zavesti vodilnih delavcev in vodstva oziroma lastnikov družb glede VZD. Izkušen je tudi na pravnem področju pri reševanju zadev pri poškodbah pri delu, regresnih zahtevkih zdravstvene zavarovalnice, odvetniških komunikacij in odškodninskih zahtevkov. Je stalni zunanji sodelavec in svetovalec v družbah Hidria Rotomatika in Hella Saturnus Slovenija. V letu 2016 je dobil priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke VZD. Je tudi član izvršilnega odbora Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, kjer se delo na področju varnosti in zdravja pri delu opravlja prostovoljno.