Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Kontakt

041/685-874

01/360-18-41

peter.ros@komplast.si

Področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 100%
VARSTVO PRED POŽAROM 100%
PROJEKTIVA 0%
TEHNIŠKA VARNOST 30%
VARSTVO OKOLJA 0%
SISTEM KAKOVOSTI 0%

Peter Roš

dipl. var. inž.

Strokovni sodelavec z najdaljšim stažem, saj je zaposlen v družbi Komplast že od leta 1994. Izjemno strokovnost z dolgoletnimi izkušnjami dokazuje na področjih varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Njegove stranke so v večini dolgoletne partnerice, ogromno izkušenj ima na področju usposabljanj (usposabljanje za varno delo, usposabljanje posebnih skupin delavcev za delo z dvižnimi košarami, viličaristi, …), v zadnjem desetletju pa se je uspešno uveljavil tudi kot koordinator varnosti pri delu na gradbiščih (v fazi projektiranja – izdelava varnostnih načrtov in v fazi izvajanja del – koordinator II.).