Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

TEHNIŠKA VARNOST

Profesionalen odnos pri
izvajanju strokovnih nalog

Kakovostna in strokovna
izvedba pregledov
in meritev
Pogodbeno izvajanje storitev

TEHNIŠKA VARNOST

Cilj dejavnosti in ukrepov je zagotoviti varnost ljudi, opreme in objektov. Oprema in tehnika, ki jo uporabljamo nam prinaša različna tveganja in nevarnosti, zato morajo lastniki, delodajalci in uporabniki objektov, iz navedenih razlogov izvesti spodaj zakonsko opredeljene naloge.

ELEKTRO IN STRELOVODNA INSTALACIJA

Pregled in meritve strelovodne instalacije
Pregled in meritve elektro instalacije
Elektro meritve na strojih, napravah in opremi

TERMOGRAFIJA

Termografija objektov
Termografija elektroinstalacij
Termografija delovne opreme

DVIGALA

Pregled dvigal (tovornih)

SKLADIŠČNI REGALI

Pregled skladiščnih regalov

V obliki pogodbenega sodelovanja je možen prenos z zakonom predpisanih nalog na družbo KOMPLAST d.o.o.. V tem primeru skrbimo in odgovarjamo za ustrezno in pravočasno izvedbo zakonsko predpisanih nalog – ukrepov.

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54

Pošlji povpraševanje: