Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Naša zgodba

NAŠA ZGODBA

V družbi KOMPLAST smo zaposleni strokovni sodelavci, ki delujemo na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja z različno izobrazbo. Vodilo nam je izvajanje strokovnih storitev, našim strankam nudimo le najboljšo strokovno podporo in svetovanje. Zavezani smo k stalnemu izpopolnjevanju in razvoju, kar je še dodatno zagotovilo za strokovnost naših storitev. 

Družba Komplast d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja. Družbo je leta 1992 ustanovil Lovro Mrak, vizionar, strokovnjak in predvsem človek, ki je vedno poudarjal, da v življenju ni bližnjic. Njegovo delo je zaznamovalo tok stroke varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v Sloveniji takoj po osamosvojitvi države. Kot varčen gospodar je zaposlenim nudil stabilnost in jim vlil razmišljanje, da hiter zaslužek na kratek rok ni prava pot. Stalno pa je težil k razvoju tako stroke kot družbe in s preudarnimi odločitvami se je podjetje skozi leta razvilo v eno najpomembnejših in vodilni družb s tovrstnimi storitvami v Sloveniji. Leta 2004 podjetje zgradi poslovno stavbo s pisarniškimi prostori, laboratorijem za meritve, predavalnicami in pomožnimi prostori, kamor se preseli 25 zaposlenih.

Poleg lokacije v Ljubljani ima družba že več kot 15 let poslovno enoto v Murski Soboti, ki pokriva štajersko-prekmurski konec Slovenije, od leta 2017 pa tudi poslovno enoto v Radovljici za gorenjski del Slovenije. Danes družbo skupaj z dvema strokovnima direktorjema vodi Brigita Mrak, hči ustanovitelja Lovra Mraka, ki skrbi za finančno stabilnost in usmeritev družbe skladno z vizijo očeta. Strokovna področja obvladujeta strokovna direktorja ob podpori strokovni sodelavcev. Ekipa je več kot desetletje stalna in uspešno nadaljuje začrtano pot stroke, ki jo je ustvaril Lovro Mrak.

IDEJNI VODJA IN USTANOVITELJ DRUŽBE KOMPLAST

Lovro Mrak

Njegova življenjska pot se je začela 2.12.1945 v vasi Prelesje v Poljanski dolini, ko se je rodil kot tretji otrok v revni bajtarski družini. Mladost je preživel doma, osnovno šolo pa je obiskoval v vasi Lučine, kjer jo je tudi končal v šolskem letu 1960/61. Nadaljeval je poklicno izobraževanje ter si pridobil poklic stavbni klepar. Do odhoda na služenje vojaškega roka konec leta 1964 je opravljal poklica pri podjetju Remont, Gorenja vas.

Po odsluženju vojaškega roka leta 1965 je bilo v tamkajšnjih krajih težko najti zaposlitev, zato se je preselil v Ljubljano in se v Tobačni tovarni zaposlil kot vzdrževalec – stavbni klepar.

Po prihodu v Ljubljano in redni zaposlitvi v Tobačni se je vpisal v dodatno izobraževanje strojne srednje šole na Aškerčevi v Ljubljani. Po uspešno zaključenem izobraževanju je nadaljeval izobraževanje na Višji školi za zaštitu na radu v Zagrebu, kjer je študij z zagovorom diplome končal leta 1978 in pridobil naziv varnostni inženir.

Po končanem izobraževanju je zamenjal tudi službo in sicer se je zaposlil v MP Instalacija Ljubljana kot vodja službe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. Tam je ostal do leta 1992, ko se je odločil in ustanovil podjetje Komplast, d.o.o., Podsmreka 3, 1356 Dobrova. Od začetka je bil kot direktor podjetja, ki je izvajal strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja.

Pri iskanju novih znanj in stalnem izpopolnjevanju se je leta 1999 vpisal na visoko šolo zaščite pri delu v Zagrebu in po končanem študiju zaključil še podiplomski študij z opravljeno magistrsko nalogo.

Leta 2002 je kandidiral za župana Občine Dobrova-Polhov Gradec in bil izvoljen v dveh zaporednih mandatih. Hkrati pa je vodil projekt nove poslovne stavbe družbe Komplast, d.o.o. na Brezovici pri Ljubljani in ga zaključil leta 2004. Poslovanje je počasi prepuščal strokovnemu kadru oziroma zaposlenim, toda kljub vsem aktivnostim je ostal dnevno prisoten tudi v družbi.

Po upokojitvi se je še vedno vključeval v projekte družbe, vendar je strokovnost in vodenje podjetja že prenašal na zaposlene. Leta 2014 je zaključil še enega izmed svojih projektov – Pivnico pri županu v Ljubljani, ki še danes uspešno posluje in nadaljuje začrtano delo.

 

 

»Očeta sem vedno spoštovala in občudovala. Že od malih nog se ga spominjam kot delovnega, poštenega in iznajdljivega človeka. Bil je in še ostaja moj idol. Z mirnim srcem lahko rečem, da brez Lovra Mraka podjetja Komplast ne bi bilo!

Oče, bil si Velik človek! Hvala ti!

Brigita«

 

 

Nekaj besed zaposlenih o Lovru Mraku:

»Mož besede: kar smo se dogovorili je veljalo kot pribito.«

»’Šef’, ki si je za vsakogar vzel čas, kadar je kdo imel težave.«

»Lovro Mrak-župan, uspešen poslovnež, človek z velikim srcem.«

»Pošten, delaven in spoštovan, saj je natančno vedel kaj delo varnostnega inženirja zahteva od človeka.«

»Prodoren in ustvarjalen pri uresničevanju svojih idej. Veliko mladim je dal možnost delovanja na področju varnosti in zdravju pri delu.«

Center za zasebnost

Osnovni piškotki

Obvezni piškotki za delovanje spletne strani

Ne shranjujejo podatkov.

Google analitike

Spremljanje obiskov strani

Anonimno spremljanje obiska strani