Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Multifunkcijski merilnik testo 445

Pokličite za ceno

Servisni merilnik za klimatske in prezračevalne sisteme
Izračun točkovne in časovne srednje vrednosti
Neposredni prikaz volumskega pretoka
Avtomatski prevzem preseka kanala na mestu merjenja (max. 99 merilnih mest)
Notranji spomin za 3000 odčitkov
PC software za analizo, arhiviranje in dokumentiranje merilnih odčitkov (opcija)
Sočasno merjenje do 6 parametrov

Opis

Prospekt:

Multifunkcijski merilnik testo 445

Tehnični podatki:

Senzorika: NTC, TE tip K, TE tip J, senzor vlage, vetrnica,

termična, senzor aboslutnega tlaka, CO, CO2,

senzor diferenčnega tlaka

Merilno območje (NTC): -50 do +150 °C

Merilno območje (TE tip K): -200 do +1370 °C

Merilno območje (TE tip J): -200 do +1000 °C

Merilno območje (vlaga): 0 do 100 % rel. vlage

Merilno območje (vetrnica): 0 do 60 m/s

Merilno območje (termična): 0 do 20 m/s

Merilno območje (abs. tlak): gl. podatke v prospektu

Merilno območje (CO2): 0 do 10 000 ppm CO2

Merilno območje (CO): 0 do 500 ppm CO

Merilno območje (dif. tlak): gl. podatke v prospektu

Natančnost: natančnost je navedena v prospektu

Ostali podatki o tipalih so navedeni v prospektu.