Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

3-kanalni termometer testo 735

Pokličite za ceno

S sistemsko naravnavo je merilnik natančen preko
celotnega merilnega območja
Natančnost sistema do 0,05 °C
Prikaz, shranjevanje in tiskanje ΔT, min., max., in srednje vrednosti
Zvočni alarm (nastavljive mejne vrednosti)
Ciklično tiskanje merilnih odčitkov, npr. en odčitek na minuto
Zaščitni razred IP65
Testiran po standardu EN 13485

Opis

Prospekt:

3-kanalni merilnik temperature testo 735

Tehnični podatki:

Senzorika: Pt100, termoelement tip K, termoelement tip T, termoelement tip J in termoelement tip S

Merilno območje tipal so navedena v prospektu.

Natančnost tipal so navedena v prospektu.