Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Kakovost
SIST EN ISO/IEC 17025
SIST EN ISO/IEC 17020
Sodelovanje
Gradimo partnerski odnos
Strokovnost
Vrhunski inženirji

Gasilski servis

Nudimo kvalitetno in strokovno storitev ter partnerski odnos

Gasilski servis

Cilj dejavnosti in ukrepov je zagotoviti ustreznost in primernost gasilne opreme za primer požara in eksplozije. Lastniki, delodajalci in uporabniki objektov so dolžni zagotoviti servisiranje in vzdrževanje tovrstne opreme.

Strokovni sodelavci družbe KOMPLAST vam pripravimo oziroma izvedemo naslednje ukrepe (naloge) z vidika varstva pred požarom:

GASILNIKI

Servisiranje in vzdrževanje gasilnikov
Tlačni preizkusi posod gasilnikov pod tlakom
Praktični prikazi rokovanja in gašenja začetnih požarov
Prodaja in montaža gasilnih aparatov

HIDRANTI

Pregled notranje hidrantne mreže
Pregled zunanje hidrantne mreže z izvedbo meritev statičnega in dinamičnega tlaka
Praktični prikazi rokovanja in gašenja začetnih požarov
Prodaja opreme za hidrante

V obliki pogodbenega sodelovanja je možen prenos z zakonom predpisanih nalog na družbo KOMPLAST d.o.o.. V tem primeru skrbimo in odgovarjamo za ustrezno in pravočasno izvedbo zakonsko predpisanih nalog – ukrepov.

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54

Pošlji povpraševanje: